วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 นายอารยะ เนตวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวศุณัฎฐกาญจน์ เกตุแก้ว เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน และนางสาวสุพรรณี ฉายแสง นักวิชาการทรัพยากรธรณี ลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแลสถานประกอบการเหมืองแร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมืองหินบำรุง 44 (หล่อยูง) ผู้ถือประทานบัตรที่ 23430/15117 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ประกอบกิจการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง พร้อมนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด