วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 นายอารยะ เนตวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวศุณัฎฐกาญจน์ เกตุแก้ว เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแลสถานประกอบ การเหมืองแร่ บริษัท พีเอ็มเอราวัณ จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 23444/16239 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ประกอบกิจการทำเหมืองแร่โดโลไมต์ และบริษัท เขาบ่อคอนสทรัคชั่น จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 23452/16362 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ประกอบกิจการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง พร้อมนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด