ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
19.04.2567
1

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 นายอารยะ เนตวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวรัตนสุดา จิรัฎฐ์รณกร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ในอำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วป่า เพื่อดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.ให้คำปรึกษา แนะนำด้านกระบวนการยื่นคำขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอสและการจัดทำคู่มือคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการตลาดนัดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว มอก.เอส 220-2565 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบางนุ หมู่ที่ 6 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 2.กิจกรรมตรวจสถานที่ผลิตพร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า เลขที่ มผช. 412/2558 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน งานประดิษฐ์จากผ้า เลขที่ มผช. 196/2553 ของนางปรีดาภรณ์ ศรีเพชร เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 3.กิจกรรมออกเยี่ยมเยียนพบปะผู้ประกอบการเพื่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพ และกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น เชิงลึก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายเดียว ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 6 ราย ดังนี้ - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพนาการโยธา -บริษัท หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จำกัด -บริษัท ฉางอี้ ฟิชเชอรี่ จำกัด -ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไพรัชการโยธา - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบางนุ - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าซาโอริ - นางปรีดาภรณ์ ศรีเพชร

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
18.04.2567
1

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 นายอารยะ เนตวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวศุณัฎฐกาญจน์ เกตุแก้ว เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแลสถานประกอบ การเหมืองแร่ บริษัท พีเอ็มเอราวัณ จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 23444/16239 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ประกอบกิจการทำเหมืองแร่โดโลไมต์ และบริษัท เขาบ่อคอนสทรัคชั่น จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 23452/16362 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ประกอบกิจการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง พร้อมนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
11.04.2567
0

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 นายอารยะ เนตวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวศุณัฎฐกาญจน์ เกตุแก้ว เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน และนางสาวสุพรรณี ฉายแสง นักวิชาการทรัพยากรธรณี ลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแลสถานประกอบการเหมืองแร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมืองหินบำรุง 44 (หล่อยูง) ผู้ถือประทานบัตรที่ 23430/15117 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ประกอบกิจการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง พร้อมนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03