คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.01.2566
0

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายณฐภัทร เพชรพงษ์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ และ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนกะแงพิทยาคม หมู่ที่ 1 บ้านบางแก้ว ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อออกพบปะประชาชนในพื้นที่ รับทราบข้อเท็จจริง และกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขความต้องการของประชาชนตลอดจนนำบริการรภาครัฐ โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และประธานแม่บ้านมหาดไทย และนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
26.01.2566
0

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด (Online and Offline) การบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน (One Province One Agro – Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับองค์ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร และการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการตลาด มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 33 คน ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
25.01.2566
1

วันที่ 24 มกราคม 2565 นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายจิณณวัตร อนันทมาศ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.หญิงนาฏรียา แลบา วิศวกรชำนาญการ เข้าตรวจสอบ และให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการโรงงาน บริษัท เกร็ดเเก้ว กรีน จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10820263425620 ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็ง บริษัท วอท เดอะ เอซ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20820004025612 ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งหลอด และบริษัท พี.เอ็น.เค.คอนสตรัคชั่น จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20820001925509 ประกอบกิจการผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อตรวจสอบกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

27.12.2565

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-industrial Community OPOAI-C)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16.11.2565

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02