คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.06.2565
0

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายณฐภัทร เพชรพงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสตรี/คหบดีช่วยเหลือผู้เดือดร้อน (1 องค์กรสตรี 1 ตำบล TPMAP) และกิจกรรมนิทรรศการ ”ร้อยดวงใจรวมพลังชาวพังงา ประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.06.2565
2

ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ เพชรรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการจัดทำแผน/โครงการและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.06.2565
2

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายณฐภัทร เพชรพงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวราตรี แสงสุริยันต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ติดตามผู้ประกอบการภายหลังได้รับสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดพังงา พร้อมลงพื้นที่กิจกรรมออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชน และกิจกรรมให้คำปรึกษา เเนะนำ เบื้องต้น เชิงลึกเฉพาะทางด้าน การทำตลาดออนไลน์ การพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเเละยกระดับขีดความสามารถในการเเข่งขันให้กับผู้ผลิตชุมชน ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02