รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรม ประจำปี 2567