รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมประจำปี 2566