แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : 490 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 0 7641 1980 ,0 7667 9660
โทรสาร : 0 7641 2338
อีเมล : saraban_phangnga@industry.go.th