รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมประจำปี 2565